Hadsel Taxi er regulert under maksimalprisforskriften. Se våre priser i oblatet nedenfor.

REGN UT PRISEN PÅ TUREN SELV!

På taxikalkulator.no kan du selv regne ut ca.pris for en tur. Det er viktig å merke seg her at disse prisene gjelder kun for vanlige biler med 1-4 passasjerer. Se også andre vilkår som gjelder på taxikalkulator.no.

Egne priser gjelder for Maxitaxi med 5-8 passasjerer. Ta kontakt med sentralen for priser på maxitaxi.

FASTPRIS PÅ TURER

Det er mulighet for å få en avtalt pris på turer hos oss. Dette kan være turkjøring på både lange og korte distanser.
Forespørsler om fastpriskjøring tar vi helst imot pr epost på service@nordlandtaxi.no

 

KREDITT / FAKTURA

Vi tilbyr kjøring på kreditt gjennom Nordland Taxi. Normalt er dette forbeholdt bedriftskunder, skoler, kommuner og så videre.
All kredittkjøring skal avtales på forhånd med sentralen.

Dersom du ønsker å åpne kredittkonto hos oss, ta kontakt med sentralen på telefon 07550 eller på Epost service@nordlandtaxi.no

 

DET LØNNER SEG Å DELE

Det lønner seg alltid å dele bil! Forskjellen på taxi og vanlig rutebuss er at prisen pr person blir mindre jo flere man er. I en buss betaler man alltid samme pris pr person uansett hvor mange man er.

Når man leier taxi blir prisen plutselig fordelt på 4 personer, og du blir kjørt helt til døren!

La oss si at 4 stykker leier en bil fra Stokmarknes til Melbu på dagtid. Denne turen koster sentrum-sentrum ca kr. 360.
Dersom det hadde vært 4 personer i bilen koster dette kr. 90 pr person!

 

HVORDAN ER TAKSAMETERPRISEN BYGGET OPP?

Et svært ofte stilt spørsmål fra drosjekunder generelt er hvordan taksameteret fungerer, og hva som avgjør hva prisen til slutt blir.

Vi skjønner godt at dette kan virke litt komplisert, og at det kan se ut som det er litt bingo hva som kommer frem i displayet, men i virkeligheten er det egentlig veldig enkelt, og svært lite kan påvirkes av sjåføren i dag.

Hvis vi tar utgangspunkt i prisoblatet ovenfor med prisene for DAG i et eksempel på en tur fra Stokmarknes til Melbu på ca 16km blir regnestykket slik:

Startpris med fremmøte kr 73 + kr 90,50 (10km*9,05 pr km inntil 10km) + kr 98,10 (6km*16,35pr km over 10km) + kr 96,3 (15min*6,42pr min) = kr 358

Dette ser kanskje komplisert ut, men la oss dele det opp litt:
– Startprisen er fastsatt til kr 73 uansett.
– De første 10km av de totale 16 fra hentested til stoppested regnes med tallet «kr pr km» i tabellen, også kjent som sonetakst
– De siste 6km av turen beregnes som fjerntakst, dvs alle turer som overstiger 10km fra du er hentet til du har blitt sluppet av, beregnes det fjerntakst av alt over 10km
– Tidstakst. Denne er pr minutt og teller selv om bilen står i ro. Dette er en del av myndighetenes krav til overgang til såkalt parallelltakst.

Dersom turen er så kort at du ikke når minsteprisen i tabellen, vil taksameteret automatisk gå opp til fastsatt minstepris.

 

TILKJØRINGSTAKST (SÅKALT «UTVIDET HENT»)

Tilkjøringstakst (såkalt «Utvidet hent») er en takst som benyttes ved henting av turer som er over 10 km unna nærmeste holdeplass.
(Denne taksten beregner ikke tidstakst i tillegg)

Vi har i Hadsel 3 holdeplasser:
– Taxisentralen i Stokmarknes ved brufoten
– Melbu Taxisentral på Melbu Fergekai
– Skagen veikryss

VÅRE TAKSAMETERE ER PLOMBERT AV JUSTERVESENET

Fra 1.januar 2012 skal alle taksametere være såkalt MID-godkjent og kalibrert av Justervesenet. Alle bilene hos Hadsel Taxi oppfyller kravene fra myndighetene om MID-godkjente taksametere. Se justervesenet.no for mer informasjon.

Våre taksametere blir kontrollert 1 gang hvert år, og årsoblatet er synlig inne i bilen.
Dette gir deg som kunde trygghet slik at du ikke betaler mer enn du skal.