Har du fått dekket transport med taxi gjennom Pasientreiser?

Sentralen vil ta kontakt med deg dagen før avreise dersom du har fått innvilget transport med taxi til og fra behandlingsstedet.

HVORDAN FOREGÅR BESTILLING AV TAXITUR I FORBINDELSE MED PASIENTREISER?

Legen rekvirerer turen for deg elektronisk til taxisentralen, dermed trenger du som pasient ikke et papir å vise til sjåføren.
Sentralen vil ringe opp alle bestillinger som kommer inn til oss fra Pasientreiser kvelden før avreisedagen for å avtale hentetidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at Pasientreiser forbeholder seg retten å samordne flere pasienter i samme bil dersom ikke legen har rekvirert alenebil.

Sentralen har ikke mulighet for å se forhåndsbestillinger fra Pasientreiser før tidligst kl 16.30 før avreisedagen.

Det er dessverre ikke mulig for oss å se bestillinger fra Pasientreiser mer enn én dag frem i tid, dermed kan du ikke kontakte oss for å høre om vi har fått inn en reise som skal gå flere dager frem i tid. Vi ber deg da om å ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 (Åpningstider 08:00-16.00 hverdager).

I all hovedsak aksepteres KUN elektroniske rekvisisjoner i Pasientreiser sine åpningstider. Det vil altså si at manuelt skrevne såkalte «rødrekvisisjoner» ikke er gyldige reisebevis i denne perioden.

Se Pasientreiser.no for mer informasjon.

EGENANDEL VED PASIENTREISER

Alle reisende må betale egenandel på kr 135,- pr. strekning dersom ikke pasienten har frikort eller er under 16 år.
Dersom du reiser med elektronisk rekvisisjon vil sjåføren se i taksameteret om du har frikort, eller om du skal betale egenandel.

Ved reiser som skjer med papirrekvisisjon (røde) er sjåføren nødt til å kontrollere om pasienten har frikort. Vi ber deg om å alltid ha frikortet med for å kunne vise dette på forespørsel.

1.Januar hvert år blir alle frikort ugyldige, og nye egenandeler må betales inn til egenandelstaket er nådd.

Egenandeler registrereres automatisk i taksameteret og meldes til HELFO når sjåføren slår ut turen.
Likevel hender det at pasientene må betale inn mer enn egenandelstaket er, men for mye innbetalte egenandeler refunderes av HELFO.

Se Helfo.no for mer informasjon om egenandeler og frikort.