HITTEGODS

Dersom du savner noe, og mistenker at du har mistet noen av dine eiendeler i våre biler, ber vi deg om å ta kontakt med oss snarest. Våre biler blir rengjort flere ganger i uken, og eiendeler som blir liggende igjen i bilene blir samlet inn på sentralen vår i Stokmarknes.

I de aller fleste tilfeller kommer alt til rette igjen, men det kan være en utfordring for oss å lete opp eiendelene til våre passasjerer dagen etter dersom du ikke har et referansenummer å vise til, eller eventuelt vet løyvenummeret til bilen du satt på.

Alle bestillinger som har gått via 07550 blir bekreftet med SMS med turnummer.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har benyttet «Taxi Direkte» vil du ikke få noe referansenummer siden du da får kontakt direkte med nærmeste bil.

KLAGER

Det er til enhver tid i vår interesse å sørge for at du som kunde får et så godt tilbud som mulig, og blir fraktet fra A til B på så trygt og presist vis som mulig. Derfor er det viktig for oss å få vite dersom du har hatt negative opplevelser med våre tjenester. Dette gjelder alt fra bestilling av turen hos sentralen til selve kjøreturen. Vi ønsker at du gjerne tar kontakt med sentralen på 07550 eller tar kontakt med oss pr epost. Benytt vårt kontaktskjema.

 

TIPS

Vi mottar gjerne tips til forbedringer av sentralen vår.

Mange ganger kan det også være vanskelig for oss å bemanne riktig slik at det finnes nok biler når det er mest trykk. Vi mottar gjerne tips dersom det er store begivenheter vi kanskje ikke har klart å få vite om gjennom vanlige kanaler, som vil gjøre at det må bemannes med ekstra biler i sentralen vår.
Ta i såfall kontakt via vårt kontaktskjema

Vi prøver alltid med de midlene vi har tilgjengelig å tilpasse antall biler etter trafikkens behov.
Dessverre er det slik at under store arrangementer må det påregnes noe ventetid i enkelte perioder. Dette skyldes at avstandene er store, og at det ikke er mulig å investere i ekstra biler kun for noen få timers bruk. Vi ber om forståelse for dette, og ber publikum om å heller beregne seg god tid, og kanskje dra hjem litt før rushet starter.

RIS OG ROS

Dersom du har hatt en hyggelig opplevelse på noen av våre turer vil vi gjerne også høre om dem! Ros gir oss tilbakemelding om at vi gjør noe riktig, noe som er vel så viktig som konstruktiv kritikk for oss. Vi mottar gjerne begge deler!