Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Har du fått dekket transport med taxi gjennom Pasientreiser? Sentralen vil ta kontakt med deg dagen før avreise dersom du har fått innvilget transport med taxi til og fra behandlingsstedet. HVORDAN FOREGÅR BESTILLING AV TAXITUR I FORBINDELSE